Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua máy phát điện phục vụ công tác PCTT (Số thông báo: 20200671157 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 08:52)

Bên mời thầu: phòng kinh tế huyện diên khánh Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh cửa hàng Việt Thắng Lợi Dự án: Máy phát điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư xử lý nước sinh hoạt (Số thông báo: 20200779839 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:31)

Bên mời thầu: Lữ đoàn 189 Nhà thầu trúng thầu: HỘ KINH DOANH NGUYỄN LÊ Dự án: Mua sắm vật tư xử lý nước sinh hoạt....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì trang thiết bị Y tế 18 Trạm Y tế xã và phòng khám khu vực (Số thông báo: 20200819041 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 14:25)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DIÊN KHÁNH Nhà thầu trúng thầu: C Dự án: Cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị...

Gói 120.2020 – Mua sắm Vật liệu điện

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói 120.2020 - Mua sắm Vật liệu điện...
Phân mục: tại Khánh Hòa

(hủy thầu) Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng...

(hủy thầu) Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng...

Thi công xây dựng công trình

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình HTTĐ

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 100.2020 – Thi công xây...

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình HTLĐ

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 102.2020 – Thi công xây...

Gói 119.2020 – Mua sắm Cột thép, tủ điện, xà thép

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 119.2020 - Mua sắm Cột thép, tủ...

Cung cấp hàng Rẻ tiền mau hỏng

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp hàng Rẻ tiền mau hỏng...

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai

Ban QLDA các CTXD Diên Khánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập Báo...

Gói thầu số 123.2020 – Cung cấp và lắp đặt VTTB SCADA

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 123.2020 - Cung...

Mua sắm may Photocopy cho Hội sở chi nhánh

Chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm may...

Vận chuyển VTTB dự phòng điều động

Công ty Truyền tải điện 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vận chuyển VTTB dự phòng điều động (Số TBMT 20200691751...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nối tiếp đường vào đồng ruộng Xóm Cỏ

Chủ đầu tư: BAN QLDA CÁC CTXD KHÁNH SƠN (Được phê duyệt tại văn bản số 858/QĐ-UBND ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư: 3.744.637.769 VND ...
Phân mục: tại Khánh Hòa

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT Đường từ đập Knó đi khu sản xuất thôn Chi Chay xã Sơn Trung

Chủ đầu tư: BAN qlda CÁC CTXD KHÁNH SƠN (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.999.987.000 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức...