Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20200817108 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 08:27)

Bên mời thầu: Tổng công ty Đông Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin Hình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chửa phòng làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty (Số thông báo: 20200817452 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:22)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết kế xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân (Số thông báo: 20200729935 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 11:00)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Triển khai 3 phân hệ tài chính thuộc hệ thống ERP cho Tổng công ty Phát điện (Số thông báo: 20200817705 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:53)

Bên mời thầu: Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH Một thành viên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Viễn thông Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt tủ nguồn và accu 2V cho các trạm site cấp 2 và node truyền dẫn (Số thông báo: 20200304145 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 11:20)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện Dự án: Trang bị tủ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng (Số thông báo: 20200818990 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 14:18)

Bên mời thầu: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX (Số thông báo: 20200820809 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 19:01)

Bên mời thầu: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn công nghệ Hiểu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 9: Khung tranh triển lãm (Số thông báo: 20200820759 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 18:17)

Bên mời thầu: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phẩn đầu tư thương mại Ban Mai Dự án: Hoạt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa lớn Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hải Phòng (Số thông báo: 20200721611 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/08/2020 13:44)

Bên mời thầu: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN HOÀNG MINH...