Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 kV (Số thông báo: IB2300100143 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 13:34)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300116194 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 10:55)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NHÂN VIỆT Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp xe đầu kéo container (Số thông báo: IB2300098184 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 11:21)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp sơn và thi công sơn phủ cách điện (phần bổ sung) (Số thông báo: IB2300158354 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 07:40)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM - Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300151894 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 11:41)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂN HOÀNG ĐỨC Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư y tế – Gói 7 năm 2023 (Số thông báo: IB2300095995 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 08:57)

Bên mời thầu: Bệnh Viện Bình Dân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 2/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300125326 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 08:53)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BÌNH AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300148445 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 15:10)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị nghiệp vụ lắp đặt trên xe ô tô chuyên dùng (Số thông báo: IB2300106400 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 08:15)

Bên mời thầu: PHÒNG HẬU CẦN CÔNG AN TP.HCM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TFS Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: sơn nước ngoại thất (Số thông báo: IB2300096309 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 14:56)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV - Khách sạn Đệ Nhất Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Thuê dịch vụ (Số thông báo: IB2300053449 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 14:06)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG QUANG MINH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ -...