Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bắc Kạn (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm dụng cụ thi công phục vụ sản xuất năm 2020

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Trung (Được phê duyệt tại văn bản 6729/QĐ-EVNCPC ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư: 11.015.356.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHCLNT công trình Bể bơi trường trung học phổ thông Chuyên Lào Cai

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai (Được phê duyệt tại văn bản số 2472/QĐ-UBNDngày 31/07/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ hai xã Hòa Phú – Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú (Được phê duyệt tại văn bản số 626/QĐ-UBND ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.996.719.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã Yên Kỳ – Cáo Điền

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Môi trường – Đô thị Hạ Hòa (Được phê duyệt tại văn bản 2815/QĐ-UBNDngày 04/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên năm 2020 các tuyến: ĐT.571, ĐT.573a, ĐT.573b; ĐT.574; ĐT.575a; ĐT.575b; ĐT.576; ĐT.577; ĐT.578; ĐT.585; ĐT.586 và ĐT.587

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản 1954/QĐ-SGTVT ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.451.267.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm tủ Outdoor tích hợp nguồn, Accu, điều hòa phục vụ triển khai các trạm di động thuộc dự án vô tuyến năm 2020

Chủ đầu tư: Viễn thông Đắk Lắk (Được phê duyệt tại văn bản 215/QD-VNPT-DLC-KTDT ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.180.845.920 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị Dự án: Trường Tiểu học Thành Triệu, huyện Châu Thành

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (Được phê duyệt tại văn bản 1853/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.874.322.531 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp mương tiêu vùng đập đi Hói Lũy xóm 6, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu

Chủ đầu tư: UBND xã Diễn Hải (Được phê duyệt tại văn bản số 614/QĐ-UBNDngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.250.423.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020 (đấu thầu tập trung 02 công trình)

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản 1625/QĐ-CHN ngày 05/8/2020) Tổng mức đầu tư: 29.679.932.491 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng nhà câu lạc bộ quân nhân Đại đội BB 568

Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Gia Mập (Được phê duyệt tại văn bản 1464/QĐ-UBND ngày 07/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Cải tạo đường dây nhánh Sen Chiểu, Sen Chiểu 2, Phương Độ thuộc lộ 371-E10.6

Chủ đầu tư: Công ty điện lực Phúc Thọ (Được phê duyệt tại văn bản 1706/ QĐ- PC PHUCTHO ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương (Được phê duyệt tại văn bản 4614/QĐ-UBND ngày 07/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nạo vét kết hợp hoàn thiện đê bao Ô1 (tuyến kênh Giữa)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (Được phê duyệt tại văn bản 406/QĐ-UBND ngày 31/07/2020) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất của Học viện Chính trị khu vực IV

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Được phê duyệt tại văn bản 2686-QĐ/HVCTQG ngày 07/8/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nạo vét kết hợp hoàn thiện đê bao Ô2 (bờ Nam tuyến kênh Ngã Bát)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (Được phê duyệt tại văn bản 427/QĐ-UBND ngày 05/8/2020) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng trường tiểu học Đại Kim

Chủ đầu tư: UBND quận Hoàng Mai (Được phê duyệt tại văn bản 5049/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 71.054.354.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa nâng cấp đường phố Yên Thanh (Đoạn từ Quốc lộ 18A đến ngã 3 đường liên khu Bí Giàng – Phú Thanh Đông) phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

Chủ đầu tư: UBND phường Yên Thanh (Được phê duyệt tại văn bản 168/QD-UBND ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.458.031.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị các công trình đa chia đa nối tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc-Công ty Điện lực Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1364/QĐ-PCCB ngày 06/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu mua sắm thiết bị thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tính năng cho dịch vụ Myclip tại thị trường Việt Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) (Được phê duyệt tại văn bản 264/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 05/8/2020) Tổng mức đầu...