Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc Sở chỉ huy Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Số KHLCNT: 20211198022 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 4139/QĐ-TTNĐVN văn...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Hà, Hương Lạc, Quang Thịnh, Tân Dĩnh, Tân Hưng, Tân Thanh, Xương Lâm và TT Vôi huyện Lạng Giang năm 2022 . Số KHLCNT: 20211107565 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 239 (Trừ Văn Thố) . Số KHLCNT: 20211197892 – 01

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số 13451/QĐ-UBND...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Xuân Hương, Mỹ Thái, Dương Đức, Tiên Lục, Đào Mỹ huyện Lạng Giang năm 2022 . Số KHLCNT: 20211107603 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 3802/QĐ-PCBG ngày 22/11/2021...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp kênh cống Cây Đa Xanh kết hợp làm đường cứu hộ phòng chống thiên tai hồ Đồng – Thái, huyện Yên Mô . Số KHLCNT: 20211198272 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Mô (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 331/QĐ-KHĐT văn bản ngày: ...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Minh Đức, Quang Châu, Quảng Minh, Tự Lạn, Vân Trung, Hồng Lãm và TT Nếnh huyện Việt Yên năm 2022 . Số KHLCNT: 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hương Mai, Ninh Sơn, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn huyện Việt Yên năm 2022 . Số KHLCNT: 20211107695 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hoàng Lương, Hoàng Vân, Hương Lâm, Mai Đình, Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa năm 2022 . Số KHLCNT: 20211107732 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc Lý, Châu Minh, Thường Thắng, Xuân Cẩm, Đoan Bái, Mai Trung và TT Thắng huyện Hiệp Hòa năm 2022. Số KHLCNT: 20211107750 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2. Số KHLCNT: 20211198028 – 00

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số 1568/QĐ-EVNNPT...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Thuê dịch vụ bảo vệ 45 mục tiêu trạm biến áp . Số KHLCNT: 20211197971 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Truyền Tải Điện 4 (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 12422/QĐ-PTC4 văn bản...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực huyện Tân Yên năm 2022 . Số KHLCNT: 20211107766 – 01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại Số...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm các loại Bulon, Thùng cầu dao, Sắt hình gia công và một số phụ kiên đấu nối cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 . Số KHLCNT: 20211197950 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tây Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 1678/QĐ-PCTN văn bản...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm dây cáp điện và cáp thép các loại cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 (Công trình thuộc các huyện Tân Châu, Tân Biên, Hòa Thành và TP Tây Ninh) . Số KHLCNT: ...

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tây Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 1684/QĐ-PCTN văn bản...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp thuốc cho các đơn vị y tế công lập sử dụng năm 2022 . Số KHLCNT: 20211196215 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 3097/QĐ-UBND văn...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang điện chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ 3 (cũ) Đoạn từ Km33+350 đến Km45+900 . Số KHLCNT: 20211197764 – 01

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Phổ Yên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Quốc lộ 3 (cũ) Đoạn từ Km41+650 đến Km45+900 . Số KHLCNT: 20211197795 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và nâng cấp hệ thống tủ điện (Giai đoạn 2) . Số KHLCNT: 20211197729 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 001/TĐ/DCQ7-GĐ2/QĐ-FTEL văn bản...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa lưới điện năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Nhân . Số KHLCNT: 20211197647 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 2867/QĐ-PCHN văn bản...
Phân mục: tại

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa lưới điện năm 2022 trên địa bàn Thị xã Duy Tiên . Số KHLCNT: 20211197113 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 2852/QĐ-PCHN văn bản...
Phân mục: tại