Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Hòa Bình, Sơn La năm 2020 – đợt 1

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG 1, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (Được phê duyệt tại văn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công phần Hạ tầng kỹ thuật (Số thông báo: 20200818576 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 11:36)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Dự...

Sửa chữa, thay thế phụ tùng máy phát điện cho Cục Thuế và Chi cục Thuế trực thuộc

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng máy phát điện cho Cục...

Sửa chữa thay thế một số thiết bị hệ thống PCCC

Cục Thuế Tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thay thế một số thiết bị hệ thống PCCC...

Sửa chữa thay thế một số thiết bị điều hòa nhiệt độ

Cục Thuế Tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thay thế một số thiết bị điều hòa nhiệt...

Cung cấp, lắp đặt bộ cửa tự động khu giao dịch 05

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bộ cửa tự động khu giao...

Cung cấp, lắp đặt biển điện tử các KBNN huyện trực thuộc

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biển điện tử các KBNN huyện...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng tuyến 02,03 tại hạng mục số 03

Ban Quản lý dự án Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống...

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lương Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (số thông...

Thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cầu suối Dướng, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc (Được phê duyệt tại văn bản 2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2020) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hàng bồi dưỡng độc hại năm 2020 (Số thông báo: 20200762809 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:08)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại Đại Việt Dự án: Hàng bồi...

Sửa chữa thay thế vật tư máy photocopy

Cục Thuế Tỉnh Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thay thế vật tư máy photocopy cho Cục Thuế...

Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm và bảo hộ lao động

Xưởng X264/Cục Quân khí Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm và bảo hộ lao động...