Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng (Số thông báo: 20201025125 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:27)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Quân đội Dự án: Chia sẻ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020, tỉnh hoà bình “

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình (Được phê duyệt tại văn bản 566/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 27/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng Công ty Bảo hiểm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200877399 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 10:30)

Bên mời thầu: Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Kim Bôi Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200741836 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 21:41)

Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng...

Cung cấp, lắp đặt tủ tài liệu khu giao dịch 06 Kho bạc huyện trực thuộc

Kho bạc Nhà nước Hòa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt tủ tài liệu khu giao dịch...

thi công xây lắp công trình Nước sinh hoạt thôn Kim

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tiến Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: thi công xây lắp công trình Nước sinh hoạt...

Thi công xây lắp công trình Nước sinh hoạt thôn Kim Đức, xã vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tiến Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: thi công xây lắp công trình Nước sinh hoạt...

Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị thực hiện chương...

Xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (đã bao...

Kế hoạch đấu thầu dự án “thi công xây lắp công trình Nước sinh hoạt thôn Kim Đức, xã vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tiến (Được phê duyệt tại văn bản 2041/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.500.000.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200974072 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 09:06)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sữa bồi dưỡng độc hại tháng 11 (Số thông báo: 20201044211 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 07:48)

Bên mời thầu: Kho K802/Cục Quân khí/TCKT Nhà thầu trúng thầu: Của hàng tổng hợp Dung Quang Dự án: Mua sữa bồi dưỡng độc hại tháng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200968852 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 07:58)

Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạc Sơn Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Thủy Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua giống bò cái sinh sản (Số thông báo: 20200966583 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 13:20)

Bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Tân Lạc Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ thi công xây lắp (Số thông báo: 20200726829 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 08:51)

Bên mời thầu: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM BÔI Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần POLILAND Dự án: Nhà lớp học...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp gỗ thông xẻ thành khí (Số thông báo: 20201029786 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 09:31)

Bên mời thầu: Xưởng X264/Cục Quân khí Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN AN HỒNG Dự án Chi phí phục vụ sản xuất năm...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân lạc Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...