Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị (Số thông báo: IB2300073238 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:11)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HOÀNG SÀI GÒN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp Biến dòng điện và Biến điện áp (Số thông báo: IB2300047368 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 13:46)

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DPT VIỆT NAM - Liên danh nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 1686 tấn vôi cục xử lý nước (Số thông báo: IB2300026030 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 09:15)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý và Bồi nền tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ năm 2023 (Số thông báo: IB2300090611 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 15:27)

Bên mời thầu: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Văn thư Lưu trữ Dự án:...

Mua sắm khí y tế năm 2023

Bệnh Viện An Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm khí y tế năm 2023...

Cung cấp, lắp đặt giường sắt 02 tầng cho Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mời chào hàng cạnh...

cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2023 lần 7 (vật tư chuyên khoa Gây mê hồi sức)

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: ...

Bảo trì hệ thống chụp CT – Scanner 2 lát cắt

Bệnh viện Quận Bình Thạnh mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Bảo trì hệ thống chụp CT - Scanner...

Mua sắm vật tư dự phòng theo kế hoạch năm 2023 (nhóm hàng Điều khiển) phục vụ công tác BDSC theo YCMS số 03/2023/YCMS.HTSX ngày 28/3/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao hao năm 2023 lần 8 Số KHLCNT: PL2300082742

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y...

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật & bảo hành bảo trì hạ tầng cơ sở phòng máy chủ năm 2023

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ...

Trang bị bảo hộ lao động năm 2023

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG LONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công...

Xây lắp, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn mời đấu thầu rộng rãi trong nước...