Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống Báo cáo kinh tế – xã hội trực tuyến (Số thông báo: 20200680095 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/08/2020 04:26)

Bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT HẬU GIANG CHI NHÁNH...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị Dự án: Trường Tiểu học Thành Triệu, huyện Châu Thành

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (Được phê duyệt tại văn bản 1853/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.874.322.531 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Phương Phú 2

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Phụng Hiệp (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/07/2020) Tổng...

Mua dê cái giống và dê đực giống

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hoàng Long Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua dê cái giống...

(điều chỉnh) Mua sữa thực hiện Chương trình Sữa học đường

chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sữa thực hiện Chương...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Chi phí cây giống bưởi Da xanh

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí...

Thi công xây dựng khu trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

(gia hạn) Mua sữa bồi dưỡng bằng hiện vật

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sữa bồi dưỡng bằng...

(gia hạn) Mua sữa thực hiện

chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sữa thực hiện Chương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: ĐTXD.2019-KT: Kiểm toán quyết toán các công trình (Số thông báo: 20200578876 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:08)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hậu Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam Dự án:...

Mua hệ thống xét nghiệm miễn dịch bán tự động

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua hệ thống xét nghiệm miễn dịch bán...

Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị

Công ty Điện lực Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho các đơn...

Xây lắp trung tâm khai thác

Bưu điện tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp trung tâm khai thác; nhà hành chính công và...

Mua vật tư, trang thiết bị phục vụ

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua vật tư, trang...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (Được phê duyệt...