Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200552795 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:39)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200654052 – 01. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:54)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200746697 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 14:55)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toàn Mỹ Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200727777 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 13:22)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Kiến An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200684169 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 04:53)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Lý Học Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG VINH Dự án: Xây dựng các...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý tài chính kế toán và thiết bị công nghệ thông tin (Số thông báo: 20200629733 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 09:38)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư câu lạc bộ, trang bị CTĐ, CTCT đợt 2 năm 2020 (Số thông báo: 20200755665 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:33)

Bên mời thầu: Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thiết bị máy tính...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200739102 – 01. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 09:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng...

Mua vật tư sửa chữa, bảo dưỡng

Phòng Kỹ thuật / Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua vật tư...

Mua sắm tủ bảo quản thực phẩm

Phòng Quân nhu, Cục Hậu cần, Quân khu 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tủ bảo quản thực phẩm...

Quan trắc nước thải Nhà máy và phân tích thành phần dầu trong tro bay theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Quan trắc nước thải Nhà máy và phân...

Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư sơn đóng cano

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu Xí nghiệp đóng tàu Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 3:...

(gia hạn) Mua sắm 02 container hoán cải

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 02 container hoán cải (Số thông báo:...

Gói thầu số 09: Cung cấp các loại vật tư, trang thiết bị đặc chủng PCCN

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Đấu thầu Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09:...

Cung cấp bảo hộ lao động

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp bảo hộ lao động...

Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho PX-SCCN

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ...

Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho PX-SCCN

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị, dụng cụ phục vụ...