Kế hoạch đấu thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học và phần mềm chuyên ngành cho phòng thí nghiệm khoa học cơ bản về hóa hữu cơ và hóa học biển. ; Số KHLCNT: 20210310673 – 00

Chủ đầu tư: Viện Hóa sinh biển-Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210213497 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 18:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Vận tải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng ngày trụ sở làm việc Chi nhánh (Số thông báo: 20210310004 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 14:26)

Bên mời thầu: Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đông Bắc Bộ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HOA THIÊN...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: XL-04: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210210215 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/03/2021 13:39)

Bên mời thầu: Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY 789 (CÔNG TY TNHH MỘT...

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.37

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.37,...

Mua vật tư sửa chữa tàu

Công ty TNHH Một thành viên 128 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua vật tư sửa chữa tàu (Số...

Xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210304822...

Cung cấp vật tư linh kiện

Nhà máy X56 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư linh kiện (Số thông báo: 20210311228 - 00. Thời...

Gói số 2: Cung cấp vật tư thiết bị điện – điều khiển các loại – SCTX đợt 6

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2: Cung cấp vật tư thiết...

Sửa chữa tàu (phần máy + cơ khí)

Công ty TNHH Một thành viên 128 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa tàu (phần máy + cơ khí) (Số...

Gói thầu số 2: Mua sắm gạch chỉ để hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố năm 2021

Sở Xây dựng Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm gạch chỉ để hỗ trợ...

Cung cấp VTTB

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB (Số thông báo: 20210309362 -...

Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, trang trí bùng binh nút giao thông đường Lê Hồng Phong với đường Ngô Gia Tự

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo,...

Gói thầu số 01: Xây dựng

Cảng vụ hàng hải Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng (SốTBMT: 20210313333 - 00....

(gia hạn) Mua mới 01 cẩu hàng container tầm với đến 37 m

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua mới 01 cẩu hàng...

Thi công xây dựng

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây...