Gói thầu số 07; Thi công xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên

Ủy ban nhân dân xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 07; Thi công...

Gói thầu số 07; Thi công xây dựng công trình: Cải tạo các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Thái Học, huyện Bình Giang

Ủy ban nhân dân xã Thái Học, huyện Bình Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 07; Thi công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 2 thôn Phục Lễ xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang; Hạng mục: Giao thông , thoát nước, cấp nước -Vị trí 1. Số KHLCNT: 20220830212 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số: 66/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Số 7: Thi công xây dựng + Chi phí thiết bị (Số thông báo: 20220687457 – 01. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 21:04)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT Nhà thầu trúng thầu: Cong ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và các chi phí khác (Số thông báo: 20220756460 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 16:41)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 08 – Thi công xây dựng

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thành Đông Hải Dương Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08...

Số 07 – Thi công xây dựng

Công tyTNHH thương mại và xây dựng DBC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số 07 - Thi công xây dựng (...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ bảo quản, phân tích nhiên liệu “O” Dự trữ quốc gia năm 2022

LỮ ĐOÀN 490 BINH CHỦNG PHÁO BINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm...

Gói thầu số 02: Mua vật liệu xây dựng hàng rào kho đạn bộ binh

LỮ ĐOÀN 490 BINH CHỦNG PHÁO BINH Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua vật liệu xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20220744186 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/07/2022 10:31)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Khảo sát Địa chất và Xây dựng Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210504556 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2022 15:57)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Ngân Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Nhà Phân phối Nội Thất Hưng Yên;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+4/ Nhà Phân phối Nội Thất Hưng Yên;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình + Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20210957166 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2022 15:47)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Quang Minh TMT Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bình Minh EPC Dự án: Xây dựng nhà lớp học...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20220731591 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/07/2022 21:38)

Bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Dương AZ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CƯỜNG TÙNG HD Dự án:...