Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200887431 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2020 15:35)

Bên mời thầu: Chi nhánh xăng dầu Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP...

Gói thầu số 3: Chỉnh lý tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Giang

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Chỉnh...

Đào tạo công tác truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông cho CBCNV Công ty

Công ty Điện lực Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đào tạo công tác truyền thông và xử lý khủng...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định Trường An Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói số 06: Thi công xây dựng

UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 06: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Hải Dương Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số...

Gói thầu số 06: Thi công cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03:...

Thi công cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 03 tầng thuộc Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu

Công ty cổ phần Tư vấn quy hoạch và Thiết kế xây dựng Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ phần Khảo sát Địa chất và Xây dựng Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 04: Cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống kỹ

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Chí Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Cải...

(gia hạn)“SCL-2020-150: Cung cấp vật liệu bảo ôn phục vụ đại tu khối 1 dây chuyền 1

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: “SCL-2020-150: Cung cấp vật liệu bảo...

Gói thầu: Thi công xây lại cầu Bà Kế qua kênh dẫn chính

Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi nội đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Thi công xây...

(gia hạn)Đại tu tuyến cấp than đường sắt dây chuyền 2 (Quang lật toa)- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu tuyến cấp than đường sắt dây...

Đại tu Các bơm công nghiệp dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Các bơm công nghiệp dây chuyền...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Trang bị và triển khai thiết lập hệ thống quản lý hạ tầng máy trạm tập trung tại Tập đoàn Bảo Việt “

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (Được phê duyệt tại văn bản 1360/2020/QĐ-TĐBV ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 11.556.187.978 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương (Số thông báo: 20201010451 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 15:37)

Bên mời thầu: Sở Tư pháp Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HPITECH Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200941506 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 14:09)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG 30/10 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ...