Mua sắm vật tư các loại phục vụ công tác chỉnh trang, giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư các loại phục vụ công tác...

Sửa chữa hệ thống bóng đèn trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa hệ thống bóng đèn trụ sở làm việc Chi...

Mua sắm thiết bị cắt lọc sét loại 1 pha 63A

Viễn thông Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cắt lọc sét loại 1 pha 63A (Số...

Mua sắm máy phát điện 13KVA

Viễn thông Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện 13KVA (Số thông báo: 20200809926 - 00....

Bảo hiểm công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh...

01.XL: Xây dựng kho lưu trữ tài liệu UBND huyện Thạch Hà

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây dựng kho...

04 XLLĐ EU: Xây lắp lưới điện xã Sơn Lễ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 01.XL-TB

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư các loại phục vụ công tác chỉnh trang, giảm tổn thất điện năng và PTKHM 1/2 quý 3, cả quý IV năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Giá dự toán: 7.782.722.349 VND...

01-TV: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

01.DA: Tư vấn Khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỘC HÀ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 1.DA: Tư vấn Khảo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Tĩnh

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ 01.XL: Xây lắp (Số thông báo: 20200734934 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 15:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tân...

Mua sắm thiết bị chuyên dùng

Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác...

Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ từ...

Sửa chữa hệ thống bóng đèn trụ sở làm việc Văn phòng Cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa hệ thống bóng đèn trụ sở làm việc Văn...

Cung cấp lắp đặt màn hình Led, bảng điện tử Led

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn hình Led, bảng điện tử Led,...

01-XL: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 01-XL: Thi công xây dựng...

TB 02.2020: Mua sắm phần mềm

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB 02.2020: Mua sắm...

TB 03.2020: Mua sắm thiết bị y tế

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB 03.2020: Mua sắm...

TB 01.2020: Mua sắm thiết bị văn phòng

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB 01.2020: Mua sắm...