Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công tác truyền thông cho Ban năm 2020 (Số thông báo: 20200628676 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:44)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NÔNG NGHIỆP -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng + hạng mục chung (Số thông báo: 20200605459 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 16:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị huyện Phú Xuyên, thành phố...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hộp đựng huân chương, huy chương (Số thông báo: 20200744016 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:58)

Bên mời thầu: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ẤN TƯỢNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Biên soạn, xuất bản, in ấn và phát hành cuốn sách Hà Nội – ngàn hoa dâng Bác tập 4 (Số thông báo: 20200712117 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 11:59)

Bên mời thầu: Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Dự án: Biên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì 04 máy xét nghiệm (Sinh hóa AU480, AU680, Huyết học DxH600, Miễn dịch ACCESS2) (Số thông báo: 20200806290 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 09:37)

Bên mời thầu: bệnh viện 199 Bộ Công an Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm Dự án: Bảo trì 04 máy...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Linh Quang, phường Mễ Trì

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị phục vụ Hội nghị trực tuyến về tin tức giả mạo (Số thông báo: 20200807748 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 14:51)

Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói cung cấp máy Pos Ingenico move 2500 (hoặc tương đương) đợt 1/2020 (Số thông báo: 20200744137 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:04)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20200808216 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:48)

Bên mời thầu: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và...