Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Đầu tư công nghệ Thủ Đô Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung...

Gói thầu số 1:Thuê tư vấn lập Kế hoạch và dự toán thuê dịch vụ CNTT đối với hạng mục Hệ thống thông tin

Ban quản lý dự án công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần Xây lắp công trình

Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

gói thầu Số 3: Bảo quản hiện vật và các cấu kiện di tích trưng bày tại khu trưng bày tầng hầm nhà Quốc Hội năm 2021

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: gói thầu Số 3: Bảo quản...

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (gồm phần xây dựng, hệ thống ĐH, chống sét, PCCC, chi phí hạng mục chung

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển kiến trúc Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp nhà làm...

Gói thầu số 2 : Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng hiện vật

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 : Bảo...

VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Nhà máy In tiền Quốc gia Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong (Số thông báo:...

Thi công xây lắp Công trình: “Cải tạo lưới điện trung áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Công ty Điện lực Sơn Tây Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp Công trình: “Cải tạo lưới điện...

Mua giống lúa thực hiện phát triển sản xuất mạ khay vụ xuân 2021

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống lúa thực hiện phát triển sản xuất mạ...

Gói thầu số 2: Chiếu sáng cây xanh và mặt đứng công trình

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 2: Chiếu sáng cây xanh và...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển kiến trúc Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 1: Trang trí nghệ thuật

Ban quản lý Phố cổ Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 1: Trang trí nghệ thuật (Số...

Mua bổ sung chỉ khâu phẫu thuật và vật liệu cầm máu

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua bổ sung chỉ khâu phẫu thuật và vật liệu...

04.2021-VTTB-ĐTXD: “Mua sắm vật tư thiết bị”

Công ty Điện lực Phú Xuyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 04.2021-VTTB-ĐTXD: “Mua sắm vật tư thiết bị” (Số thông báo:...

Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát gói thầu số 13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Hệ thống thông tin QLNS và kho bạc Tabmis (ngành tài chính thành phố)

Sở Tài chính Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Hệ thống thông tin...

Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ngành tài chính thành phố)

Sở Tài chính Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Cấp mã số đơn...

Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Đăng ký tài sản nhà nước (ngành tài chính thành phố)

Sở Tài chính Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Triển khai ứng dụng CNTT phần mềm Đăng ký tài sản...

Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ bảo vệ...