Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng

Công an tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục công trình Cải tạo,...

Gói thầu số 03: Mua thiết bị âm thanh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình Sửa chữa rãnh ĐT.491, tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/07/2020 ) Tổng mức đầu tư:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200712444 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Gói số 2: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị

Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 2:...

X ây l ắp và thíêt bị

Ban baỏ vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Địên Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp và...

Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp

Công an tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp (Số thông báo:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Gói số 11: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

Xây lắp và thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, mở rộng Cơ sở làm việc Công an huyện Kim Bảng thuộc Công an tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 30.878.964.000 VND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa kho tiền (Số thông báo: 20200790178 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 16:03)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: cửa hàng thiết bị ngân hàng và máy văn phòng hà nội Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị nghề điện công nghiệp năm 2020 (Số thông báo: 20200723776 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 10:20)

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200704004 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 09:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200520865 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 17:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 13 (VILG.HNA-TS-05): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam" Mời đấu thầu rộng...

Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nam

(hủy thầu) Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Công ty Điện lực Hà Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho 02 TBA...

Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng

Công ty cổ phần an thành phát Nam Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần...