Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Lập Quy hoạch chi tiết (Số thông báo: 20200913051 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 15:27)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần phát triển Duy Hà Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam Dự án: Quy...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200979909 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 17:05)

Bên mời thầu: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thiên...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng + thiết bị (Số thông báo: 20200912369 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Hoàn thiện các tuyến nhánh đường D8 kéo dài huyện Kim Bảng “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng (Được phê duyệt tại văn bản 5257/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 ) ...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Gói thầu số 2: Xây lắp

Công ty cổ phần công nghệ ICC Gói thầu số 2: Xây lắp (số TBMT: 20201063666 - 00. Thời điểm đăng tải: 27/10/2020 16:33). Hình...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT)

Ủy ban nhân dân xã An Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp (bao...

(gia hạn) Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị, đồ dùng học tập

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý (Được phê duyệt tại văn bản 3811/QĐ-UBND ngày 23/10/2020...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Chỉnh lý hồ sơ tài liệu năm 2020 (Số thông báo: 20200965251 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 09:37)

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Năm sao Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Hồng 2/ CÔNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM II Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại chợ Rồng thành phố nam Định

Ban Quản lý chợ thành phố Nam Định Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Báo cáo KTKT điều chỉnh và KHLCNT công trình ĐTXD đường giao thông xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý (đoạn từ thôn Mạnh Tiến đến thôn An Lạc) “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kim Bình (Được phê duyệt tại văn bản 3655/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km132+370-Km132+800(PT); Km108+800-Km109+120(PT); Km113+210-Km113+410(PT), Quốc lộ 37B “

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam (Được phê duyệt tại văn bản 2093/QĐ-TCĐBVN ngày 13/05/2020 ) Tổng mức đầu...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam

Xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh Mời chào cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201059885 - 00...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Cải tạo, nâng cấp trường THCS thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm “

Chủ đầu tư: UBND thị trấn Kiện Khê (Được phê duyệt tại văn bản 2733/QĐ-UBND ngày 28/09/2020 ) Tổng mức đầu tư: 9.102.821.000 VND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam