Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20220737997 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/08/2022 15:14)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần xây dựng 129 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty Hùng Dũng 388 - Nam...

Tổ chức công bố các sản phẩm tiêu biểu 06 tỉnh Việt Bắc trên các kênh truyền thông

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Tổ chức công bố các sản phẩm tiêu biểu...

Thuê tổ chức hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thuê tổ chức hội thảo xây dựng...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI THẮNG HG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng(sốtbmt:...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI THẮNG HG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT SƠN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây...

Gói thầu: Xây dựng nhà bảo vệ, cổng, hàng rào và sửa chữa bể nước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Gói thầu: Xây dựng nhà...

(gia hạn) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần xây dựng 129 Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+5/ Xí nghiệp xây lắp và chế biến nông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20220724315 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/07/2022 08:07)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đông Sơn Dự án: Duy tu sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Hà giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VNT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Ngân Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 thi công xây dựng (Số thông báo: 20210968363 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/07/2022 10:44)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH 30-4(5100262329 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần giao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công XL công trình (Số thông báo: 20210361560 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/07/2022 15:42)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển xây dựng số 9 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...