Thuê dịch vụ tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ tập huấn triển khai thực hiện Nghị...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình:

Công ty CP Tư vấn xây dựng số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Thi công xây...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 thi công...

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

(hủy thầu) Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông

Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Số 03: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200701924 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:49)

Bên mời thầu: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Khảo sát, thiết kế BVTC đoạn đường đô thị lý trình Km0-Km1+360 (Số thông báo: 20200801850 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 07:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Gói số 01: Sửa chữa nhà công vụ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 01: Sửa chữa nhà công...

Mua giống ngô, phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giống ngô,...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên D và A Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

Gói thầu số 02: Mua thiết bị y tế

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua thiết bị...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Công ty TNHH Sơn Bắc Bắc Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua hệ thống chụp mạch DSA (Số thông báo: 20200603006 – 02. Thời điểm đăng tải: 02/08/2020 10:09)

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT...

Thuê dịch vụ tập huấn nâng cao năng lực

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thuê dịch vụ tập huấn nâng cao năng lực (Số thông báo:...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Công ty Điện lực Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt thiết...

Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản cố định

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua...

(gia hạn) Mua vắc xin và huyết thanh phòng chống bệnh dại

Sở Y tế tỉnh Hà Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vắc xin và huyết thanh phòng chống bệnh dại...