Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201025138 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 10:47)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT Xây lắp công trình: Hoàn thiện, CQT lưới điện khu vực Ayun Pa năm 2021 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lai (Được phê duyệt tại văn bản 1154/QĐ-GLPC ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 6.035.757.410...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT Xây lắp công trình: Hoàn thiện, CQT lưới điện khu vực Đăk Đoa năm 2021 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lai (Được phê duyệt tại văn bản 1188/QĐ-GLPC ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:12.502.630.790 VND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT Xây lắp công trình: Hoàn thiện, CQT lưới điện khu vực Kon Chro năm 2021 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lai (Được phê duyệt tại văn bản 1185/QĐ-GLPC ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 8.686.872.047...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT Xây lắp công trình: Hoàn thiện, CQT lưới điện khu vực Chư Pưh năm 2021 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Lai (Được phê duyệt tại văn bản 1153/QĐ-GLPC ngày 13/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 8.011.575.109...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai

Mua sắm máy photocopy năm 2020 trang bị cho các đơn vị thuộc Cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Gia Lai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy photocopy năm 2020 trang bị cho các đơn...

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Giao dịch

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết...

Mua sữa tươi uống tiệt trùng

Kho K870/Cục Quân khí Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sữa tươi uống tiệt trùng (Số thông báo: 20201070382...

Mua gỗ thông thành khí

Kho K896/Cục Quân khí/Tổng Cục Kỹ thuật Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua gỗ thông thành khí (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường (Số thông báo: 20201059787 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 08:06)

Bên mời thầu: Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Pa Nhà thầu trúng thầu: Công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20201059763 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 07:59)

Bên mời thầu: Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Pa Nhà thầu trúng thầu: Công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Gia...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, hóa chất phòng thí nghiệm (Số thông báo: 20201051582 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 09:38)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Nhà thầu trúng thầu: CỬA HÀNG HÓA CHẤT PHÁT TIẾN Dự án: Cung cấp vật tư,...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chăm sóc cây xanh các khu vực xây dựng mới và bổ sung cây xanh (Số thông báo: 20201062893 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:34)

Bên mời thầu: Công ty Phát triển thủy điện Sê San Nhà thầu trúng thầu: Hoa cây cảnh Sen Việt Dự án: Chăm sóc cây xanh...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bò cái sinh sản (Số thông báo: 20201008481 – 01. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 07:48)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Adơk Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH AN Dự án: Mua bò cái sinh...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Mua sắm trang thiết bị trạm truyền thanh không dây

Ủy ban nhân dân xã Ia Lâu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trạm truyền thanh không...

Thuê xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2020

Công ty Thuỷ điện Ialy Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2020...