Gói thầu số 11: Cung cấp thiết bị đo lường trung hạ áp

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 11: Cung cấp thiết bị đo lường...

Gói thầu số 10: Cung cấp vỏ tủ điện hạ áp

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 10: Cung cấp vỏ tủ điện hạ...

Cung cấp hóa chất, chi tiết gia công kim khí

Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung cấp hóa chất, chi tiết gia công kim...

Cung cấp vật tư, dụng cụ, hóa chất thí nghiệm

Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung cấp vật tư, dụng cụ, hóa chất thí...

Gói thầu số 3: Cung cấp cáp thép và cáp đồng bọc các loại

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp cáp thép và cáp...

Gói thầu số 6: Xây lắp Nhà kho lương thực số 2

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp...

(gia hạn) Cung cấp camera và phụ kiện

Truyền tải điện Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp camera và phụ kiện (Số thông báo: 20200774312 –...

Gói thầu số 5: Xây lắp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Xây lắp:...

Mua sắm hệ thống camera giám sát năm 2020 trang bị cho các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Cục Thuế tỉnh Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống camera giám sát năm 2020 trang bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh (Số thông báo: 20200705287 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:53)

Bên mời thầu: Công an huyện Đak Pơ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên HN DOTNET Dự án: Mua sắm, lắp đặt...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa đường BTXM làng Kuk Đak (Số thông báo: 20200805189 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 17:19)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THÀNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200629138 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 17:05)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết bị...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Gói thầu 2 XL: Cung cấp VTTB

Công ty Điện lực Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 2 XL: Cung cấp VTTB (Trừ VTTB gói...

Gói thầu số 2B XL: Cung cấp VTTB

Công ty Điện lực Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2B XL: Cung cấp VTTB (trừ VTTB...

Gói thầu số 2B XL: Cung cấp VTTB

Công ty Điện lực Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2B XL: Cung cấp VTTB (trừ VTTB...

Gói thầu số 01: Xây lắp Mái che cột bơm

Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây...