Trang phục y tế năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang phục y tế năm 2020 (Số thông báo:...

Gói số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu số 05: Thi công nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp 05 năm,

Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh...

(gia hạn)Gói thầu số 04: Kiểm tra nghiệm thu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG ĐỒNG THÁP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Kiểm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20201055615 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 16:42)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG ĐỒNG THÁP Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo Hiểm Xuân Thành Đồng...

Trồng cây xanh và xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG ĐỒNG THÁP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trồng cây xanh và xây...

Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Trung tâm Tin học thành phố Cao Lãnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm và lắp...

Gói số 04: Cung cấp, lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn và Thiết bị Đồng Thắng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 04: Cung cấp, lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201050389 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 09:18)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG ĐỒNG THÁP Nhà thầu trúng thầu: Ban Quản lý dự án và Phát...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Phát Triển Cây Xanh Đô Thị Trên Địa Bàn Huyện Châu Thành Năm 2020 “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện Châu Thành (Được phê duyệt tại văn bản 960/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020 (Số thông báo: 20200983470 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 16:14)

Bên mời thầu: Phòng Nội vụ huyện Tháp Mười Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ văn thư và lưu trữ Việt Nam Dự...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Đình Tân Nhuận Đông, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, huyện Châu Thành (Được phê duyệt tại văn bản 890/QĐ-UBND ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng nền và mặt đường (Số thông báo: 20201008718 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 09:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh Nhà thầu trúng thầu: CTY TNHH MTV TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt pano tuyên truyền Chương trình OCOP tại 62 xã trên địa bàn Tỉnh (Số thông báo: 20200911252 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 16:54)

Bên mời thầu: Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nhà thầu trúng...

Mua sắm thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ hội nghị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH TV XD...