Gói thầu số 1: Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Điện lực Trị An, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục

Công ty TNHH Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng...

Mua sắm thiết bị dây chuyền đúc

Công ty TNHH MTV 751 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị dây chuyền đúc (Số thông báo: 20200805454...

Gói thầu số 548: Thi công đường N1

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 548: Thi công đường N1...

Gói thầu số 547: Thi công vỉa hè đường số 5 (N5)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 547: Thi công vỉa hè...

Gói thầu số 526: Thi công phát triển tuyến ống cấp nước

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 526: Thi công phát triển...

Gói thầu số 525: Thi công vỉa hè đường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 525: Thi công vỉa hè...

Gói thầu số 524: Thi công đường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 524: Thi công đường N5...

Gói thầu số 522: Thi công đường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 522: Thi công đường giao...

Gói thầu số 521: Thi công đường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 521: Thi công đường N9...

Gói thầu số 520: Thi công đường

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 520: Thi công đường giao...

(gia hạn) Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục

Công ty TNHH Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng...

Xây lắp

Ban quản lý dự án huyện Tân Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200806555 - 00....

Gói thầu số 01 (xây lắp) Chi phí xây lắp + lán trại điều hành thi công

Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 (xây lắp) Chi phí...

Gối thầu số 01 Chi phí xây lắp

Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gối thầu số 01 Chi phí xây lắp...

Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Xây lắp

Ban quản lý dự án huyện Tân Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200802358 - 00....

Gói thầu số 9 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 07

Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 9 (tư vấn): Giám...

Sửa chữa thường xuyên, nhỏ lẻ một số tài sản của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai tại ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa thường xuyên, nhỏ lẻ một số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị truyền dẫn thay thế phục vụ công tác điều hành sản xuất và điều khiển hệ thống điện

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Được phê duyệt tại văn bản 1998/QĐ-PCĐN ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.284.248.120...