Gói thầu số 11: Cung cấp thiết bị đo lường trung hạ áp

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 11: Cung cấp thiết bị đo lường...

Cung cấp dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị đo năm 2020

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty TNHH Một thành viên Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu số 10: Cung cấp vỏ tủ điện hạ áp

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 10: Cung cấp vỏ tủ điện hạ...

Gói thầu số 95: Cung cấp ống sinh hơi thử nghiệm bằng vật liệu SA 213-T91

Công ty Nhiệt điện Mông Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 95: Cung cấp ống sinh hơi thử...

Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ...

Mua sắm máy phát điện 13KVA

Viễn thông Hà Tĩnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phát điện 13KVA (Số thông báo: 20200809926 - 00....

Trang bị TSCĐ năm 2020

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Công ty Điện lực Hóc Môn Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Mua sắm vật tư phục vụ công tác chuẩn hóa thông tin

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm vật tư phục vụ công tác chuẩn hóa...

Sửa chữa, sơn đường ống và thiết bị PCCC bị bong tróc

Công ty Truyền tải điện 4 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa, sơn đường ống và thiết bị PCCC bị...

Gói thầu số 3: Cung cấp cáp thép và cáp đồng bọc các loại

Công ty Điện lực Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp cáp thép và cáp...

Sửa chữa Mobifon Portal năm 2020

Tổng công ty Viễn Thông Mobifon Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa Mobifon Portal năm 2020. Thời gian phát...

Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên

Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thủ Đô Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền...

(hủy thầu) Gói thầu số 06 MSHH 2020 Mua sắm vật tư

Công ty Điện lực Đông Anh Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Mua máy chủ phụ vụ nghiên cứu đề tài khoa học

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy chủ phụ vụ...

Gói thầu SXKD2020-HH20: Cung cấp các loại tết chèn

Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 12: Cung cấp các thiết bị điện

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

(gia hạn) Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước...

Mua sắm trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại cấp huyện, cấp xã năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phương tiện...

VT-SCL2020-02: Cung cấp tấm lượn sóng và các chi tiết bắt xiết máy nghiền

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT-SCL2020-02: Cung cấp tấm lượn sóng và các...

Mua sắm VTTB, dây dẫn, cách điện, phụ kiện trung hạ thế

Công ty Điện lực Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB, dây dẫn, cách điện, phụ kiện trung...