Gói thầu số 2: Cung cấp Chì niêm

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Gói thầu số 2: Cung...

Gói thầu số 3: Cung cấp Biến dòng, biến áp trung hạ thế

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung...

Gói thầu số 1: Cung cấp Dầu biến thế

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 1: Cung cấp Dầu biến...

Cung cấp và lắp đặt thiết bị sửa chữa 02 cầu thang máy/Bệnh viện Quân y 15

Bệnh viện Quân y 15 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị sửa...

Gói thầu số 12: Duy tu, bảo dưỡng và vận chuyển MBA 220kV-125MVA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu...

Mua vật tư, trang thiết bị điện nước bảo đảm cho nhiệm vụ Sửa chữa điện nước thường xuyên – Quý III năm 2023

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, trang thiết bị điện...

Mua vật tư, trang thiết bị điện nước bảo đảm cho nhiệm vụ Sửa chữa điện nước thường xuyên – Quý III năm 2023

Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua vật tư, trang thiết bị điện...

Cung cấp đèn led chiếu sáng sân đậu tàu bay

CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời chào hàng cạnh tranh...

Cung cấp đèn led chiếu sáng sân đậu tàu bay

CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu số 27: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều và cung cấp

CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN...

E-ĐTPT23.04 – Mua sắm phương tiện từ quỹ Đầu tư phát triển năm 2023

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Cung cấp lắp đặt thiết bị

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung...

(gia hạn) Trang bị thiết bị hiệu chuẩn đa năng

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa

Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung chi nhánhTổng Công ty Hạ tầng mạng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu số 1: Mua thiết bị điện, điện lạnh

Trung tâm Kiểm định Đạn dược T265 Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 1: Mua thiết bị...

(gia hạn) Trang bị thiết bị hiệu chuẩn đa năng

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Lắp đặt đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh thông minh

Ủy ban nhân dân phường An Phú - Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Cung cấp Máy biến dòng điện 220kV

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Trang bị thiết bị hiệu chuẩn đa năng

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu 2/XL: Cung cấp VTTB

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 2/XL: Cung cấp VTTB (Trừ...