Gói thầu số 07: Sửa chữa các hạng mục trụ sở Tỉnh ủy và cung cấp lắp đặt máy phát điện

Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 07: Sửa chữa các...

Gói thầu số 22: Cung cấp lắp đặt phông màn hội trường màn sáo phòng làm việc và nội thất phòng làm việc thường trực

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang Mời chào hàng...

Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa không khí cục bộ

Cục Thuế tỉnh An Giang mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa không...

Gói thầu số 25: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống cung cấp khí nén.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 25: Thiết...

Gói 6: Cung cấp tụ bù trung thế, Erthernet switch, cấp cáp lực 24kV và phụ kiện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 6: Cung cấp tụ bù trung...

(gia hạn) Gói 6: Cung cấp tụ bù trung thế, Erthernet switch, cấp cáp lực 24kV và phụ kiện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 6: Cung cấp tụ bù trung thế, Erthernet switch,...

Gói thầu số 04: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh phường, xã 2023

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Mua sắm dây thuê bao quang

Viễn thông An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm dây thuê bao quang ( mã số...

Gói 18-2023: Thiết bị thi công

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 18-2023: Thiết bị thi công (Mã số TBMT:...

Gói 18-2023: Thiết bị thi công

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 18-2023: Thiết bị thi công (mã...

Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các...

(gia hạn) Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại (mã số...

(gia hạn) Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại (mã số...

Gói thầu số 20: Thi công xây lắp hệ thống điều hoà không khí tầng trệt lầu 2 khối nhà làm việc, hội trường và nhà ăn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang mời chào hàng...

Gói 18-2023: Thiết bị thi công

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 18-2023: Thiết bị thi công (mã...

Gói 6: Cung cấp tụ bù trung thế, Erthernet switch, cấp cáp lực 24kV và phụ kiện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 6: Cung cấp tụ bù trung...

Gói 24-2023: Công cụ dụng cụ ĐLCĐ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 24-2023: Công cụ dụng cụ ĐLCĐ...

Mua sắm Máy phát điện tại trụ sở PGD

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm Máy phát...

(gia hạn) Gói 24-2023: Công cụ dụng cụ ĐLCĐ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 24-2023: Công cụ dụng cụ ĐLCĐ (mã số TBMT:IB2300111668-00....

(gia hạn) Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 20-2023: VTTB và phụ kiện các loại (mã số...