Gói 02: Thi công hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA số 2+3+5+6+8+9+12+13+15

Công ty điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

CPC-Đăk Đoa-W01: Thi công xây dựng công trình TBA 110kV Đăk Đoa và đấu nối

Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CPC-Đăk Đoa-W01: Thi công xây dựng...

Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Làng Mo, TBA Xóm Tàu, TBA Nghĩa Xuân 3

Công ty điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 02: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV...

Gói thầu 3: Xây lắp

Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 3: Xây lắp (số...

Xây dựng điện chiếu sáng, cấp điện và thiết bị

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây dựng điện...

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị và xây lắp Đường dây và Trạm biến áp 320kVA – 35 0,4kV

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Kiên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết...

Gói thầu số XL.02-SCL2022: “Cung cấp vật tư và thi công xây lắp”

Công ty Điện lực Hà Đông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số XL.02-SCL2022: “Cung cấp vật tư và thi...

Gói thầu số 01-XL thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Thanh Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01-XL thi công xây lắp công trình...

02 2022 ĐTXD GT-02: Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thạch Thất Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: 02 2022 ĐTXD GT-02: Thi công xây lắp (số TBMT:...

Gói thầu số 02-XL thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Thanh Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02-XL thi công xây lắp công trình...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Gói thầu số XL.04-SCL2022: “Cung cấp vật tư và thi công xây lắp”

Công ty Điện lực Hà Đông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số XL.04-SCL2022: “Cung cấp vật tư và thi...

Gói thầu XL: Cung cấp vật tư, mua bảo hiểm và thi công chỉnh trang lại dây thông tin 02 công trình Quận 4 và Quận 7 năm 2022

CN Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Kiên cố hóa cột anten đảm bảo an toàn cột cao phục vụ phòng chống bão tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiên...

Gói thầu số 11 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công xây dựng và cung cấp vật tư”

Công ty Điện lực Đan Phượng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công...

Gói thầu số 05.1 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công xây dựng và cung cấp vật tư”

Công ty Điện lực Đan Phượng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05.1 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công...

Gói thầu số 04.1 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công xây dựng và cung cấp vật tư”

Công ty Điện lực Đan Phượng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04.1 2022 XL-ĐTXD Hạng mục “Thi công...

Công trình: “Nâng cấp trạm công cộng Quận 7 Năm 2021”.

CN Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 23-22XL.ĐTXD: Thi công xây lắp công trình Xây dựng mới các trạm biến áp

Công ty Điện Lực Mê Linh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 23-22XL.ĐTXD: Thi công xây lắp công trình...