Xây lắp, điện, chống sét, cấp thoát nước, hầm tự hoại

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp, điện, chống sét, cấp...

Thi công xây lắp, thiết bị hạng mục

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững Cân Thơ Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)...

Thi công xây lắp, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Thiêm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Duyên Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua...

Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA: Hải...

Xây lắp toàn bộ công trình

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp toàn bộ công trình...

Gói thầu số 10: Xây lắp đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Xây...

04 XLLĐ EU: Xây lắp lưới điện xã Sơn Lễ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

(gia hạn) Cung cấp VTTB, thi công xây

Công ty Điện lực Kiên Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và xử lý...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình:

Công ty CP Tư vấn xây dựng số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Thi công xây...

(điều chỉnh) Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 thi công...

Sửa chữa, cải tạo

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an thành phố Cần Thơ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa, cải tạo...

(điều chỉnh) Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại (Số...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Cẩm Phả Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói 2 – Thi công xây dựng Phát triển

Công ty Điện lực An Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 2 - Thi công xây dựng Phát triển lưới...

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200780956 -...

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200780649 -...

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200780313 -...

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200780074 -...

Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200777021 -...