gói thầu số 4: xây lắp các hạng mục hệ thống cấp nước, thoát nước , điện chiếu sáng

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: gói thầu số 4:...

gói thầu số 5: xây lắp các hạng mục đường dây trung thế, hạ thế , trạm BA và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: gói thầu số 5:...

Gói thầu số 27: Đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp trên địa bàn huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời.

Công ty Điện lực Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 27: Đầu tư phát triển lưới điện...

Gói thầu số 08 XL SCL 2021- Thi công công trình

Công ty Điện lực Đông Anh Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 739 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và lắp đặt...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210941443 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210940858 - 00. Thời điểm...

Gói thầu số 30: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Thi công xây dựng và di dời trụ điện

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và...

Gói thầu. Xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu. Xây lắp ( Số...

Xây dựng các tuyến cáp ngầm tại Bình Phước

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu 8: Xây dựng tuyến cáp ngầm 110kV

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 8: Xây dựng tuyến cáp...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng, cải tạo các công trình thuộc khu vực ebộ; cung cấp lắp đặt trạm biến áp 160kVA

SƯ ĐOÀN 372 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây...

Xây dựng các tuyến cáp ngầm tại Nam Định

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

(Gia hạn) Xây lắp: di dời lưới điện

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẬT MINH TIẾN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp: di dời lưới điện...

Gói thầu số 07 XL SCL 2021 – Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Đông Anh Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

(Hủy thầu) Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Bình Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210829552 – 00....

(Hủy thầu) Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế

Công ty Điện Lực Chợ Lớn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua...

Gói thầu số 4: Di chuyển đường dây 0,4KV

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Di chuyển đường dây 0,4KV (Số...

Gói thầu số 08 XL SCL 2021- Thi công công trình

Công ty Điện lực Đông Anh Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...