(gia hạn) Gói thầu số 12: Xây lắp trạm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Giải quyết quá tải các phát tuyến 471CB, 473CB, 477CB, 474CB, 476CB, 482CB

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Giải quyết quá tải lưới điện khu vực Điện lực Mỹ Tho

Công ty Điện lực Tiền Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh

Ban Quản lý các dự án Công an tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

156-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh TIỀN GIANG thuộc dự án Đầu tư xây dựng trạm BTS cho thuê năm 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 156-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng...

(gia hạn) Gói thầu số 12: Xây lắp trạm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

(gia hạn) Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Chuyển đấu nối các nhánh rẽ, điện kế khu vực thị trấn, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang

Công ty Điện lực Tiền Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Chuyển đấu nối các nhánh rẽ, điện kế khu vực thị trấn, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang

Công ty Điện lực Tiền Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Gói thầu số 19: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời...

Gói thầu số 12: Xây lắp trạm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA ...

Gói thầu số 01: Hệ thống chiếu sáng Đường huyện 39

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu: Thi công...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, phát triển lưới điện lưới điện dọc hai bên đường Thủ Khoa Huân, Lê Lợi

Công ty Điện lực Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIỀN GIANG mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Mỹ Tho năm 2022

Công ty Điện lực Tiền Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI NAM mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, phát triển lưới điện lưới điện dọc hai bên đường Thủ Khoa Huân, Lê Lợi

Công ty Điện lực Tiền Giang mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...