Gói thầu số 13: Thi công xây dựng Khu nhà hành chính, nhà xe, nhà Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, hệ thống cấp điện chiếu sáng

Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói 2 – thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Châu Thành, huyện Tịnh Biên, huyện Phú Tân

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 2 - thi công xây dựng...

Gói thầu số 3: Di dời đường dây điện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long mời chào hàng cạnh tranh trong...

Sửa chữa thiết bị Alcatel hư hỏng

TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Gói 7: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM Mời đấu...

Xây lắp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (mã số TBMT:IB2300172902-00. Thời điểm...

Gói thầu số 15: Thi công di dời đường dây trung, hạ thế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang Mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây dựng và thiết bị công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AIC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “XDM lộ ra Trung Sơn, Đại Phúc trạm 110/22kV Tân Phong”

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH Mời đấu...

Thi công xây dựng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng (mã số tbmt:...

Gói thầu xây lắp: Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và Chiếu sáng đường Lê Duẩn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU TRỌNG TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu xây lắp:...

Thi công xây dựng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng (mã số TBMT:IB2300164811-00....

231B31053: Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm vàthi công xây dựng công trình

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ mời đấu...

San lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống điện sinh hoạt

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

(gia hạn) Gói thầu số 12: Xây lắp trạm (bao gồm cả TNHC và PCCC) và đường dây đấu nối

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 12: Xây lắp trạm

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu...

(gia hạn) Xây lắp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (mã số tbmt: IB2300150243 – 00. thời điểm...

(gia hạn) Gói thầu SCL 23-08: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN Mời đấu thầu rộng rãi...