Gói thầu số 14: Điện chiếu sáng ngõ xóm

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương - Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

(gia hạn) Gói thầu 3: Xây lắp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 3: Xây lắp (mã...

(gia hạn) Gói thầu: Cung cấp dây, cáp, cách điện

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Cung cấp dây, cáp,...

127-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HẢI PHÒNG thuộc dự án Đầu tư xây dựng trạm BTS cho thuê năm 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 127-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 06: Thi công điện chiếu sáng đường liên thôn – Tuyến từ Quốc lộ 5

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương - Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu 3: Xây lắp và cung cấp VTTB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3:...

(gia hạn) Gói thầu 3: Xây lắp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Xây lắp (mã...

Gói thầu số 22: Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm, xã Bắc Sơn, huyện An Dương

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương - Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 01:Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị báo hiệu hàng hải tại các trạm đèn biển

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Mời đấu thầu rộng...

Gói thầu số 1: Di dời, hoàn trả hạ tầng lưới điện hạ thế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuỷ Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1:...

Gói thầu. Xây lắp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu. Xây...

Xây dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (mã...

Gói thầu 2: Xây lắp và cung cấp VTTB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 2:...

Gói thầu 3: Xây lắp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 3:...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Gói thầu 2: Xây lắp và cung cấp VTTB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 2:...

(gia hạn) Gói thầu số 09: Xây lắp đường dây 110kV và TBA 110kV

Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 09: Xây lắp đường...

Gói thầu số 1; Bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu khắc phục các sự cố hệ thống điện chiếu sáng công cộng quý I, II năm 2023

Sở Xây dựng Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1; Bảo dưỡng, sửa chữa,...

Gói thầu 2: Xây lắp và cung cấp VTTB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 2:...

Gói thầu 3: Xây lắp và cung cấp VTTB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 3:...