Sửa chữa lưới điện hạ thế sau TBA Quan Văn 2, 6, Phúc Thượng 3, Dũng Kim – Điện lực Lý Nhân

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu 02: Xây lắp + VTTB

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

129-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ NAM thuộc dự án Đầu tư xây dựng trạm BTS cho thuê năm 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 129-ĐTRR/VCC/2023: Thi công xây dựng...

Gói thầu 02: Xây lắp + VTTB

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng (đã trừ giá trị thanh lý vật tư cũ)

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 3: Toàn...

Gói thầu số 3: Xây lắp

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ DUY TIÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu XL-04: Thi công đường dây trung thế + mua sắm, lắp đặt TBA khu kho và Trung đoàn 151

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL-04: Thi công...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu: Công tác duy trì, bảo dưỡng phát triển cây xanh, công viên; công tác duy trì hệ thống thoát nước

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phủ Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Công...

Gói số 3: Toàn bộ phần xây dựng (đã trừ giá trị thanh lý vật tư cũ)

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Toàn...

Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

(gia hạn) Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Toàn bộ phần xây dựng (đã trừ giá trị thanh lý vật tư cũ)

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Toàn bộ phần xây...

Triển khai các công việc CSHT tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 2: Xây lắp (gồm cả chi phí hoàn trả HTKT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

XD-01: Thi công xây dựng hạng mục xây dựng và cấp điện thuộc Hợp phần 1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí giai đoạn 1 Mời đấu...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...