Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa thang máy Chi cục HQ Sơn La (Số thông báo: 20200805945 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 08:53)

Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THANG MÁY MAXCO VIỆT NAM Dự án: Mua sắm thường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (Số thông báo: 20200656800 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 17:13)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư...

Mua sắm máy photocopy chuyên dùng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy photocopy chuyên...

Gói thầu số 3: Mua cây giống

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua...

Mua sắm VTTB, dây dẫn, cách điện, phụ kiện trung hạ thế

Công ty Điện lực Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB, dây dẫn, cách điện, phụ kiện trung...

Gói thầu hỗn hợp (xây lắp + Thiết bị)

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu hỗn hợp (xây lắp...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè bảo vệ ruộng lúa bản Mới, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà

Chủ đầu tư: UBND huyện Mường Chà (Được phê duyệt tại văn bản 2391/QĐ-UBND ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua trang thiết bị khám mắt

Chủ đầu tư: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại văn bản 679/QĐ-SYT ngày 31/07/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200706718 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 08:11)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Nam Bình Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nhật Quang tỉnh Điện Biên Dự án: Sửa chữa,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ (Số thông báo: 20200665469 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 18:55)

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm khoa học hành chính và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ thi công xây dựng (Số thông báo: 20200563499 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 16:15)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số...

Cung ứng cây Giổi xanh thực hiện mô hình trồng thâm canh

Trung tâm khuyến nông - giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè bảo vệ ruộng lúa bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà

Chủ đầu tư: UBND huyện Mường Chà (Được phê duyệt tại văn bản 2390/QĐ-UBND ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa sân Huyện ủy, HĐND – UBND huyện Tuần Giáo

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo (Được phê duyệt tại văn bản 70/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện Tuần Giáo

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo (Được phê duyệt tại văn bản 71/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng trang thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (Số thông báo: 20200738300 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2020 16:55)

Bên mời thầu: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Trung Tâm máy văn phòng Sharp Dự án: Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH sơn nhị Điện Biên...