Đấu giá 01 xe ô tô con nhãn hiệu Kia đã qua sử dụng ; số loại : Cerato , màu sơn : Trắng ; BKS : 51F – 460.12

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Tài sản đấu giá : Đấu giá 01 xe ô tô con...

Thông báo đấu giá hàng tồn kho

Công ty TM & XNK Viettel (VCM Người bán hàng: Công ty TM & XNK Viettel (VCM. Đơn vị tổ chức đấu giá: Hội đồng...

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel. Địa...

Thông báo đấu giá

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo về khoản nợ của Doanh nghiệp Tư...

Thông báo đấu giá tái sản

Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản Thanh Hóa Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản Thanh Hóa thông báo ĐGTS bảo đảm...

Thông báo đấu giá

Công ty Đầu giá hợp danh (DGHD) Lạc Việt Công ty Đầu giá hợp danh (DGHD) Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất...

Thông báo đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản: Tài sản đấu...

Bán Đấu giá quyền mua của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN GUOTAIJUNAN (VIỆT NAM) TBán Đấu giá quyền mua của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước...

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu Tên Tài sản đấu giá: Quyền sứ dụng đất & tài sản gắn liền trên...

Thông báo đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà...

Thông báo bán đấu giá hàng tồn kho

Công ty TM & XNK Viettel (VCM) Người bán hàng: Công ty TM & XNK Viettel (VCM). Đơn vị tổ chức đấu giá: Hội đồng...

Thông báo đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá: Tài sản đầu...

Thông báo đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá: Tên tài sản...

Thông báo đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO HIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO HIỂM thông báo đấu giá :...

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô...

Thông báo đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt Tổ chức đấu giá sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49...

Đấu giá: Quyền sử dụng đất & TSGL với đất nền số 48, TBĐ 48, diện tích 122 m

Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài...

Thông báo đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá: Tài sản đấu...

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Đấu giá Hợp danh Phú Thọ Thông báo đấu giá tài sản: Công ty CP Đấu giá Hợp danh Phú Thọ(địa chỉ:...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá hợp danh số 5-Quốc Gia THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ...