Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 01

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc...

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Bán đấu giá cổ phần Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà...

Bán đấu giá cả lô cổ phần

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn Bán đấu giá cả lô cổ phần của tổng công ty đầu tư và kinh...

Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Đấu giá cổ phần của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau Thông báo bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mautại Công...

Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần

Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần chăn nuôi Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần

Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần chăn nuôi Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần

Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần chăn nuôi Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach

Công ty CP Formach Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP...

Bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty 319

Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng tại...

Công ty CP Formach

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP sở hữu. Tên...

Bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach

Công ty CP Formach Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Formach do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP...

Bán cổ phần – Công ty CP Bá Hiến

Công ty CP Bá Hiến Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty CP Bá Hiến,...

Bán cổ phần – Công ty CP Petec Bình ĐịnhCông ty CP Petec Bình Định

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần do  Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư - CTCP sở hữu...

Bán cổ phần – Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Thông báo chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh...

Bán cổ phần – Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo bán đấu giá cổ phần: Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, phường Phả Lại, thị...

Bán cổ phần – Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings Thông báo đấu giá cổ phần chào bán ra công ty Công ty CP Tập đoàn An...

Bán cổ phần – Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre

Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre Thông báo chào bán cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Công ty CP Công trình...