Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư sử dụng đất

Đơn vị CBDMDA: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Dự án: Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng (SỐ...

Xe ô tô TOYOTA Land Cruiser; số khung: JTMHX05J604106526; số máy: 1UR0549699; biển kiểm soát: 77A – 053.94

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định tổ...

Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Bán cổ phần – Công ty CP Petec Bình ĐịnhCông ty CP Petec Bình Định

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần do  Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư - CTCP sở hữu...