Lưu trữ hàng ngày: 20/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH một thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đạt Thịnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thiết bị (Số thông báo: 20211048384 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 09:22)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã Nhà thầu trúng thầu: Cong ty TNHH Tin Nghia Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng Cầu qua kênh Hưng Điền (tuyến đường bờ Đông Rọc Bùi) (Số thông báo: 20210945898 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 10:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH ĐT XD Vạn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211049117 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 11:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY BẢO...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211050552 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 16:22)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công cải tạo, lắp đặt thiết bị xây lắp, hệ thống xử lý nước thải y tế (Số thông báo: 20210936909 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 14:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Phần khối lượng bổ sung) (Số thông báo: 20210939202 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 09:18)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng và dự phòng (Số thông báo: 20210918799 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2021 11:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP xây dựng VINADELTA Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Tổng Công ty Bảo...