Lưu trữ hàng ngày: 19/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XD MINH HIẾU 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ Công ty TNHH tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Phổi Trung ương Nhà thầu trúng thầu:1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH 2/ Công ty TNHH Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211044901 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:22)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 21-24 HH – Ắc quy các loại (Số thông báo: 20210945959 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:22)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Bền Vững Dự án: Công trình Sửa chữa lớn hệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210950627 – 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 16:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH đầu tư và thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210965098 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:15)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CTV Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hữu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210953998 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 23:16)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ sản xuất chương trình tọa đàm tư vấn sức khỏe (Số thông báo: 20210842063 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 11:35)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Quy hoạch xây dựng B.M.T Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh vienj Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2021-2022 (Số thông báo: 20210968926 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 13:49)

Bên mời thầu: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Phát triển công nghệ Nhật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình (Số thông báo: 20210902293 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:45)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Thanh Huy Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TUẤN HỒNG Dự án: Xây dựng...