Lưu trữ hàng ngày: 18/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20210752987 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 10:42)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Dịch...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20210867468 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 08:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02 TV-KĐ: Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Tả Trạch (Số thông báo: 20210851547 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 10:02)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 5 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh kiểm định Tả Trạch 2021(0104735827...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20210935467 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 09:08)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ XL1: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210927967 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 09:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch Vụ Đô...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình gói thầu XL-8 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. (Số thông báo: 20210849191 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 09:03)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu TTH:3-XD:2: Thi công xây dựng (Gia cố tứ nón, đường đầu cầu) (Số thông báo: 20210925821 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 08:09)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG PHONG Dự án: Dự án...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (Số thông báo: 20211030344 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 06:02)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 8 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R Dự án: Xử lý chống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 12: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210706322 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 09:19)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210957522 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 08:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện Vạn Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vân Sơn Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Hỗ trợ cây giống trồng phân tán (Số thông báo: 20210956906 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 14:39)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÒA BÌNH GĐ 2011,2020 Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói 01: Xây lắp (Số thông báo: 20210942731 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 16:00)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. (Số thông báo: 20210919682 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 15:58)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Viện nước, Tưới tiêu và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm toán vốn đầu tư (Số thông báo: 20211032503 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 14:47)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...