Lưu trữ hàng ngày: 16/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: 20210907145 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 08:02)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động thường xuyên. (Số thông báo: 20211036397 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 14:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Nhà thầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng (cầu và đường) (Số thông báo: 20210901936 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 16:01)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 18: Giám sát thi công xây dựng Khu dân cư (Số thông báo: 20211034333 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 07:58)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20211034883 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 09:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 4: Trạm hạ thế điện 3 pha 1000KVA, đường dây trung thế (Số thông báo: 20210882173 – 01. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 14:43)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210942895 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 15:47)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt hệ thống SCADA (Số thông báo: 20210852307 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 09:53)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại An Giang

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Chi nhánh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Chi nhánh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 4 – Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20210932881 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 21:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH NHÀN PHÁT...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210974250 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 15:20)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 04 (Xây lắp). (Số thông báo: 20210834175 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 14:47)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN...