Lưu trữ hàng ngày: 14/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm ấn phẩm truyền thông năm 2021 (Số thông báo: 20211032894 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 15:30)

Bên mời thầu: Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH An Hảo Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Thiết bị giảng dạy (Số thông báo: 20210927289 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 09:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Điệp Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thiết bị (Số thông báo: 20210858815 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 13:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn, khảo sát lập báo cáo NCKT (Số thông báo: 20210936444 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 15:20)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình (Số thông báo: 20211031379 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 10:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái định cư huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La Nhà thầu trúng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210863716 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 15:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức Nhà thầu trúng thầu: Liên Danh Công ty TNHH Thiết kế xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án hạ tầng 3 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÀI...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Giám sát (Số thông báo: 20211032249 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 14:16)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Ea Kar Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Minh Đức Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành khu thiết chế công đoàn Hà Nam (Số thông báo: 20210957817 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 16:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN BELTA VIỆT NAM Dự án: Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÂY THÀNH PHỐ - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN...