Lưu trữ hàng ngày: 11/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210866972 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/10/2021 10:28)

Bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD Diên Khánh Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân Dự án: Đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Thi công xây dựng nhà lưu tro và kết cấu hạ tầng đường dẫn (Số thông báo: 20210937811 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/10/2021 13:56)

Bên mời thầu: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp.Hà Nội Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Viện Bơm và Thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: 20210787818 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/10/2021 16:04)

Bên mời thầu: Ban chỉ huy công trình thủy lợi thành phố Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20210639996 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 02:39)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH CÔNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị (Số thông báo: 20210925544 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 11:00)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty 868 - Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20210940118 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 09:35)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Việt Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng cầu đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210948737 – 01. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 19:50)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn giám sát công trình xây dựng số 3 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã (Số thông báo: 20210921946 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 14:59)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn Quản lý dự án Á Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bình Giang Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN IN ẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC 2 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần tư vấn đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn 1 – Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng (Số thông báo: 20211017289 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/10/2021 10:23)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG MINH ĐẠO Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu thi công xây lắp (Số thông báo: 20210433566 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/10/2021 20:32)

Bên mời thầu: Ban Quản ký dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ xây lắp (Số thông báo: 20200628580 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/10/2021 10:28)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình huyện M'Drắk Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Châu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Giang Hải 2/ Công...