Lưu trữ hàng ngày: 07/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ CPC-MyKhe-02-TTTK: Tư vấn thẩm tra TKKT/TKBVTC và dự toán (Số thông báo: 20211011466 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 16:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN Dự án: Trạm biến...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210785969 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 08:17)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (Số thông báo: 20210920446 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 15:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Dịch vụ tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210857608 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 14:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210805947 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 09:29)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Đồng Hới Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – Tổng dự toán (Số thông báo: 20211010555 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 14:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM KHOA...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công (Số thông báo: 20211009386 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2021 09:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đường sắt đô thị Nhà thầu trúng thầu: 1/ HTX VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THANH SƠN; 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công ty TNHH Kiểm toán VFA;...