Lưu trữ hàng ngày: 06/10/2021

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh KHLCNT gói thầu Kiểm toán ; Số KHLCNT: 20190346967 – 02

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Chống thấm các khe co giãn, khe lún các khối nhà tại trụ sở Bộ – 47 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội ; Số KHLCNT: 20211001483 – 00

Chủ đầu tư: Cục Hậu cần, Bộ Công an (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/09/2021 ) Giá dự toán: 11.325.484.798 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Lục Yên thuộc Công an tỉnh Yên Bái ; Số KHLCNT: 20211000420 – 00

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Yên Bái (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 75.500.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bảo trì vách nhôm kính Trụ sở Bộ – 47 Phạm Văn Đồng; Số KHLCNT: 20211001467 – 01

Chủ đầu tư: Cục Hậu cần, Bộ Công an (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/09/2021 ) Giá dự toán: 9.314.451.424 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường TH và THCS Vĩnh Điều. ; Số KHLCNT: 20211000802 – 00

Chủ đầu tư: BQL dự án ĐTXD huyện Giang Thành. (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 10.986.119.838 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cần ống khai thác kèm đầu nối,VT-524/21-KT-DHT (thaidh.hq@vietsov.com.vn,0908253003); Số KHLCNT: 20211000471 – 00

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/09/2021) Giá dự toán: 7.196.100.912 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phun ép vữa xi măng, gia cố lò mức -140 năm 2021; Số KHLCNT: 20211001804 – 00

Chủ đầu tư: Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty than Thống Nhất TKV (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700, tỉnh Quảng Nam ; Số KHLCNT: 20211001397 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 22/09/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) dự án Xây dựng tuyến đường dây 220 kV từ trạm biến áp 500/220 kV Tây Hà Nội đi trạm biến áp 220 kV Thanh Xuân ; Số...

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 01/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 594.529.394.812...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; Số KHLCNT: 20210980165 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Núi Thành (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021) Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu chuyên môn lần 1 cho TT DƯ-MDLS, TT YHHNUB, TT Tiêu hóa – Gan mật của Bệnh viện Bạch Mai năm 2021 ; Số KHLCNT: 20211001070 –...

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN BẠCH MAI (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/09/2021) Giá dự toán: 114.734.268.040 VND Số gói thầu: 1; Tên...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh VTC9 ; Số KHLCNT: 20210977372 – 00

Chủ đầu tư: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 14.075.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo trì, sửa chữa các công trình xây dựng năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210973637 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu các làng dân tộc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/09/2021 ) Giá dự toán: 10.218.457.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn lập TKBVTC-DT Dự án: NCKNTT đường dây 110kV TBA 220kV Nông Cống – TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ, tỉnh Thanh Hóa ; Số KHLCNT: ...

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 29/09/2021) Tổng mức đầu tư: 275.164.227.445 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường THCS phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ; Số KHLCNT: 20210973616 – 00

Chủ đầu tư: UBND phường Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 11.660.386.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS công suất 500KVA (Giai đoạn 2) ; Số KHLCNT: 20210981573 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 432.628.900.000 VND ...