Lưu trữ hàng ngày: 04/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210817611 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 07:30)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Thanh Hiền;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 34: Cung cấp thiết bị văn phòng (tủ, bàn, ghế …) (Số thông báo: 20210741201 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 09:45)

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát địa hình lập thiết kế bản vẽ thi công (Số thông báo: 20210832235 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 15:25)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210859029 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 10:55)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Mua sắm (Số thông báo: 20210975000 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 10:51)

Bên mời thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210923878 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 17:33)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐĂK GLONG Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - TỔNG HỢP - DỊCH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TIN HỌC TUẤN HẰNG; 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20210866994 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 16:27)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thuê kho lưu trữ tài liệu dự án giai đoạn 2021-2023 (Số thông báo: 20210909367 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 11:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Số thông báo: 20210974840 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 10:30)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Trung tâm Ứng phó...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210900981 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/09/2021 14:02)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty...