Lưu trữ hàng ngày: 02/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sư đoàn 341, Quân khu 4 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Viện kỹ thuật Công binh 2/ Liên danh Công ty Sông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống lò đốt rác công nghệ (Số thông báo: 20210807339 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 14:04)

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ TTech Việt Nam Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (Số thông báo: 20210742256 – 01. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 18:55)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế Bình ắc quy của Hệ thống lưu điện (Số thông báo: 20210981438 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 17:24)

Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật SUN Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2021 (Số thông báo: 20210878995 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 09:31)

Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MBA Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp tuyến cáp quang (Số thông báo: 20210703169 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 14:41)

Bên mời thầu: Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung chi nhánhTổng Công ty Hạ tầng mạng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh VCAD-IET(0107016080 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư mới 01 xe ô tô chở khách 34 chỗ ngồi (Số thông báo: 20210694691 – 01. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 13:59)

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy việt Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI Dự án: Đầu tư mới...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - Công ty Cổ phần Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt công trình (PC) (Số thông báo: 20210758390 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 08:08)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu vị thuốc cổ truyền (Số thông báo: 20210627605 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 15:04)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm nghiệm Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh dược liệu Ninh Hiệp - T.W.I Dự án: Kế hoạch lựa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ỨNG HÒA Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Khảo sát và lập Thiết kế bản vẽ thi công (Số thông báo: 20210713246 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 20:22)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Thịnh Hưng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20210668416 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/09/2021 08:20)

Bên mời thầu: Trại giam Xuân Nguyên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DHT Dự án:. Đào hồ chứa nước sinh hoạt,...