Lưu trữ hàng tháng: 09/2021

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu số 13- Mua sắm 02 chủng loại dầu mỡ thuộc kế hoạch mua sắm xăng dầu năm 2021 của Cục Xăng dầu ; Số KHLCNT: 20210963397 – 00

Chủ đầu tư: Cục Xăng dầu/TCHC/BQP (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Giá dự toán: 19.635.000.000 VND Số gói thầu: 1; Tên...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp trang thiết bị nội thất, công cụ dụng cụ cho các Tòa nhà của Dự án NMNĐ Sông Hậu 1; Số KHLCNT: 20210964541 – 00

Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (Được phê...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT 05 gói thầu thuộc KHMS vật chất quân nhu bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210964550...

Chủ đầu tư: CỤC QUÂN NHU/TỔNG CỤC HẬU CẦN (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Giá dự toán: 38.312.517.470 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lát vỉa hè, trồng cây xanh, cải tạo điện chiếu sáng đường Nguyễn Trường Tộ, thị xã La Gi ; Số KHLCNT: 20210964198 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế của Bệnh viện Quân y 91 ; Số KHLCNT: 20210963568 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 91, Cục Hậu cần, Quân khu1 (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021) Giá dự toán: 13.602.555.783...

Kế hoạch đấu thầu dự án: kế hoạch đấu thầu công trình Trồng cây xanh hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến Đường QL15, huyện Hương Khê năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210963770 – 00

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 14.900.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo TTĐD và PHCN Bệnh nghề nghiệp Đoàn 296; Mua sắm trang bị, doanh cụ cho nhà TTĐDPHCN Bệnh nghề nghiệp Đoàn 296 và Nhà biệt thự 2/ Đoàn An điều dưỡng 296/TCHC ; Số KHLCNT: ...

Chủ đầu tư: Đoàn an điều dưỡng 296 Sầm Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/09/2021) Tổng mức đầu tư: 14.200.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện khu vực tòa nhà Trạng Nguyên và tòa nhà Bách Hợp năm 2021; Số KHLCNT: 20210963811 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hùng Vương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021) Giá dự toán: 13.482.492.552 VND Số gói thầu: 1; Tên...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT các tiểu dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp các tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên ; Số KHLCNT: 20210963984 – 00

Chủ đầu tư: EVNNPC (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 136.923.256.816 VND Số gói thầu: 1; Tên gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT các tiểu dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp các tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên; Số KHLCNT: 20210964138 – 00

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 216.263.405.860 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trung tâm Hành chính công thị xã Bến Cát ; Số KHLCNT: 20210963882 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Bến Cát (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/09/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp dịch vụ hộ lý bệnh viện năm 2021; Số KHLCNT: 20210963729 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hùng Vương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021 ) Giá dự toán: 12.598.874.280 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 của Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân; Số KHLCNT: 20210939192 – 01

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/09/2021 ) Giá dự toán: 7.360.412.590 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu liên quan đến công tác quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội ; Số KHLCNT: 20210955011 – 00

Chủ đầu tư: Trường Đại học Luật Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 1.798.367.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh (giai đoạn II); Số KHLCNT: 20210963370 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 14.998.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông Nguyễn Nguyên Thành đoạn nhà văn hóa khối 4 cũ đến QL7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương; Số KHLCNT: 20210963564 – 01

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 17/09/2021) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường GTNT thôn An Quang (giai đoạn 1), xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ; Số KHLCNT: 20210964023 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Lãng Ngâm (Được phê duyệt tại văn bản ngày 22/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 13.160.804.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng, nâng cấp đường giao thông xã An Phú và 03 cầu: Phú Thanh, Thoáng, Đống Gạch xã An Phú ; Số KHLCNT: 20210963782 – 00

Chủ đầu tư: ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mỹ đức (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai ; Số KHLCNT: 20210963516 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/09/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Đợt 11 năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210963870 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Giá dự toán: 18.968.746.607 VND ...