Lưu trữ hàng ngày: 21/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban chỉ huy quân sự thị xã Tân Uyên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ngọc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (Số thông báo: 20210815122 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 21:13)

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Việt Tín Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng các hạng mục thực hiện năm 2021 tại Đài phát sóng Nam Trung Bộ, Ninh Thuận (Số thông báo: 20210845805 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 10:15)

Bên mời thầu: Ban kiêm nhiệm quản lý các dự án đầu tư của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20210875564 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/09/2021 10:26)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂY LẠC Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210838416 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 14:39)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên hoạt động...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thiết kế và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1+2+5/ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểu Việt; 2+3/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TIẾN VƯƠNG; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27; 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210843583 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG QUANG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ nghệ an Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP đầu tư và tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ nghệ an Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuê CSHT IBS Tòa nhà HomeLand (Số thông báo: 20210940867 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2021 09:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ CÔNG TY TNHH THỜI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hương Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty cổ...