Lưu trữ hàng ngày: 20/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 06-NVCĐ: Thi công nạo vét + điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trong quá trình thi công (Số thông báo: 20210547178 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 10:58)

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Xây dựng Hà Tĩnh - Nguyễn Phát(1800467853 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH ĐẮK LẮK Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Mua 10 tấn mỡ bò DOGA (Số thông báo: 20210643039 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 17:29)

Bên mời thầu: Ban mua sắm vật tư kỹ thuật và sửa chữa, nâng cấp trang bị kỹ thuật Bộ đội Biên phòng Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt thiết bị do huyện thực hiện (Số thông báo: 20210822317 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 10:10)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban kiêm nhiệm quản lý các dự án đầu tư của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210873966 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 15:14)

Bên mời thầu: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210683802 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 09:05)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (Số thông báo: 20210931336 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 14:41)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210877473 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 14:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ nghệ an Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phú Xuyên Gói thầu: 1/ Nâng cấp, kiên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÂN BIỂN; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn kháo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (Số thông báo: 20210931023 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 13:58)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210813033 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 15:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1+3+4+5/ CÔNG TY TNHH TƯ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210930350 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2021 10:20)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ An...