Lưu trữ hàng ngày: 18/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210776777 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 17:03)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN DCD Nhà thầu trúng thầu: công ty tnhh mtv...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học khu B và các hạng mục phụ trợ (Số thông báo: 20210843795 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 11:25)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thái Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây giống thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2021 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (Số thông báo: 20210901635 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 08:58)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Eden Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210938579 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 14:22)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng T và T Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm tài sản trang bị hội trường (Số thông báo: 20210863852 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 17:36)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Gia Vũ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Hưng và Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Nam Việt Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn XDGT Hải Dương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty Cổ phần CONINCO Thăng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533 PHÍA NAM Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XDCT SỐ 2715...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Cải tạo, sửa chữa nhà khu C (Số thông báo: 20210875545 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 11:14)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 09 2021 ĐTXD GT-01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210834126 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 09:58)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thạch Thất Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI VIỆT Dự án: Cải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa máy tính và thiết bị mạng (SCL 2021) (Số thông báo: 20210803985 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 08:32)

Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên danh TRD-T10(0108227292 - Công ty TNHH Công nghệ TRD,0105998307 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty điện lực Thái Nguyên Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đan Phượng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 – Xây lắp (Số thông báo: 20210816447 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/09/2021 07:47)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KỸ THUẬT HẠ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TKT...