Lưu trữ hàng ngày: 15/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Nguyễn Phát; 2/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị khoan thăm dò (Số thông báo: 20210834770 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 15:50)

Bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Địa Chất Việt Bắc TKV Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ kỹ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh PHÚ HÀ - CMB - PHƯƠNG NAM(0102011579 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai thực hiện (Số thông báo: 20210651475 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 10:23)

Bên mời thầu: Ban chỉ đạo Dự án Thúc đẩy quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong Doanh nghiệp tại Việt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng 307 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần đầu tư Cường Thịnh; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư nâng cấp, củng cố bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống mạng (Số thông báo: 20210854643 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 11:01)

Bên mời thầu: Ban CNTT - Bộ Tham mưu - Binh chủng Thông tin liên lạc Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Trần Bích...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT (Số thông báo: 20210926882 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 11:22)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210806340 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhà thầu trúng thầu: Liên danh VIC-VINAIC(0102205084 - Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20210721831 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 10:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuê CSHT IBS Tòa nhà Vinhomes Ocean Park Gia Lâm (P6789) (Số thông báo: 20210925992 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 09:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20210926621 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 10:42)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị mới 100% (Số thông báo: 20210809804 – 01. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 10:31)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20210928248 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 16:09)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH AN HƯNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210868562 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 14:45)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật. (Số thông báo: 20210926938 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/09/2021 11:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 4 Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Bảo Nam Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Tư vấn Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Thiết kế và Thi...