Lưu trữ hàng ngày: 13/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn (Số thông báo: 20210813837 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 16:17)

Bên mời thầu: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược thiết bị y tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Nén tĩnh, thử tải cọc (Số thông báo: 20210883434 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 17:17)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Khảo sát, thiết kế BVTC (Số thông báo: 20210771324 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 15:47)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí loại 2 dàn rời. (Số thông báo: 20210745773 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 09:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học (Số thông báo: 20210734182 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 11:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhà thầu trúng thầu: Liên danh VTE - Trí Nam(0104215634...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Kiến trúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp (Số thông báo: 20210881708 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 13:43)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV Quang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty TNHH tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+4/ Công ty bảo hiểm Xuân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1+2+4/ Công ty TNHH Hải Nam...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Hải Nam...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1+3+5/ Công ty TNHH tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1+3+4+5/ Công ty TNHH tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần TVXD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty bảo hiểm PVI...