Lưu trữ hàng ngày: 11/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây giống phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới 2021 (Số thông báo: 20210857041 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 21:40)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thành Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư sản xuất quần áo (Số hiệu gói thầu: 23-2021) (Số thông báo: 20210833734 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 16:44)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công an Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phần mềm hóa đơn điện tử (Số thông báo: 20210733483 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 11:14)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tin...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vòng truy xuất, tem truy xuất, máy đọc chuyên dùng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Số thông báo: 20210733244 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 08:40)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Nhà thầu trúng thầu: Liên danh dự án truy xuất nguồn gốc Đồng Nai(0310765802...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Xây lắp (Số thông báo: 20210810556 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 13:45)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ACB Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN VŨ Dự án: Nâng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG TRÀ VINH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Phong Thiên Đạt Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh công ty TNHH xây dựng Đoàn Quân Việt và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ HỒNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂN 2/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In vé xổ số truyền thống Qúy IV năm 2021 (Số thông báo: 20210744856 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 15:44)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác dạy và học năm 2021 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho (Số thông báo: 20210847201 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 09:52)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Việt Tiến Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây Lắp (Số thông báo: 20210736559 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 16:22)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THỦY ÚT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MASCO VIỆT NAM Dự án: Đường điện chiếu sáng các xã...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20210841144 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2021 16:37)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC THÀNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: công ty tnhh xây dựng lộc tiến an Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Đức Thành Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU...