Lưu trữ hàng ngày: 10/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế xây dựng (Số thông báo: 20210829283 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210774950 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 17:19)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập dự án (Số thông báo: 20210816443 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 13:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG SƠN LA Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (hạng mục bổ sung) (Số thông báo: 20210837196 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 16:19)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ Nam Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty CP Thành...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210659149 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 08:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Xây dựng + Thiết bị (xây lắp) (Số thông báo: 20210779687 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 17:50)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập định mức xây dựng kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác Cống âu thuyền Ninh Quới (Số thông báo: 20210915904 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/09/2021 15:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 Nhà thầu trúng thầu: Viện Kỹ thuật tài nguyên nước Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2; 4/ Trung tâm kỹ thuật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 Gói thầu: 1/ Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 8 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R; 2+3/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...