Lưu trữ hàng ngày: 09/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Trường Mẫu giáo Mầm non B Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ SỰ KIỆN EFCAS; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO BÁCH VIỆT; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình (Số thông báo: 20210910896 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 09:08)

Bên mời thầu: . PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN SÌN HỒ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY BẢO VIỆT LAI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu TV41: Thẩm định giá thiết bị giai đoạn XI (Số thông báo: 20210913126 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 16:27)

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng 307 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁM ĐỊNH DELOITTE Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Mua 140 máy đẩy (40 máy 40CV, 80 máy 85CV, 20 máy 115CV) (Số thông báo: 20210659086 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 12:03)

Bên mời thầu: Ban mua sắm vật tư kỹ thuật và sửa chữa, nâng cấp trang bị kỹ thuật Bộ đội Biên phòng Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20210702760 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 08:17)

Bên mời thầu: Ban QLDA các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210823936 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 13:41)

Bên mời thầu: Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập TKBVTC – TDT công trình (Số thông báo: 20210818386 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 22:14)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán (Số thông báo: 20210913669 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 23:18)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Hội cầu đường và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH XD TH Văn Thuận –...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210913011 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 16:09)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Km3+00 – Km5+790 (Số thông báo: 20210831108 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 07:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5: Cung cấp và phân phối chai đựng thuốc Methadone (Số thông báo: 20210682247 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 16:21)

Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS Nhà thầu trúng thầu: Liên danh GH - CPLA(0101596614 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 51: Hạng mục phục vụ quản lý vận hành (Số thông báo: 20210818738 – 01. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 17:46)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210771258 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/09/2021 10:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...