Lưu trữ hàng ngày: 06/09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công Ty Cổ Phần Envico;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thẩm định giá vật tư công trình (Số thông báo: 20210881796 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 13:59)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Thành Đô Lạng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210837731 – 01. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 11:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Phước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210772930 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 07:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Quang Trung Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Số 04 Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210829817 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 15:03)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu 01 – Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Số thông báo: 20210880747 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 09:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210636015 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 09:42)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Hoàng Thịnh - Phú...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Bảo Việt Thanh Hóa;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210754632 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 14:56)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210714339 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 08:51)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Phần xây lắp (Số thông báo: 20210880134 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 07:44)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP HÙNG GIA HUY Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5: Toàn bộ phần thi công xây dựng (Số thông báo: 20210832458 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/08/2021 16:40)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh Công ty cổ phần...