Lưu trữ hàng ngày: 05/09/2021

Thi công xây dựng công trình : Kiên cố hóa giao thông nông thôn (GTNT) năm 2021, tuyến từ nhà văn Hóa Ngân Hà đến kênh Thanh Quýt

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình : Kiên cố...

Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nhà học 3 tầng 18 phòng, nhà để xe học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp + đảm bảo giao thông (đã bao gồm chi phí dự phòng)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 1: Xây dựng mới 2 phòng học

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN HƯNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng...

Gói thầu số 18: Cải tạo, sửa chữa Cung thể thao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu XL-TB: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt TB

Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL-TB: Thi công xây dựng, cung cấp và...

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (bao gồm thiết bị)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Thi công xây dựng công trình và cung cấp vật tư thiết bị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT SƠN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình và...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HƯNG PHÚ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng(SốTBMT: 20210905476...

Thi công trám lấp, khoan giếng

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công trám lấp, khoan giếng và...

Xây dựng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng...

Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp

Công an tỉnh Bình Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi...

Gói thầu số 4: Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4:...

Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây lắp thôn Hoa Sơn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8:...

Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trạm BTS khu vực Tây Nguyên

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu...

Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chơn Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông...