Lưu trữ hàng tháng: 09/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ BTR:08-TV:01 – Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20210755286 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 15:23)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án 6 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH giao thông vận tải và Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210822530 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 08:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty Cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp + Đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210735261 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 07:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn địa phương, Sở giao thông vận...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây lắp công trình (Số thông báo: 20210870895 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 16:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thiết kế BVTC-DT (Số thông báo: 20210859812 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 09:44)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dan dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210804626 – 01. Thời điểm đăng tải: 28/09/2021 10:17)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào ; Số KHLCNT: 20210964942 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tường Anh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 21/09/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Thắng Lợi 1 (Bờ Nam) thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình; Số KHLCNT: 20210964768 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B đi qua các xã Vạn Thái, Hòa Nam, Hòa Phú đi Tỉnh lộ 426, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ; Số KHLCNT: 20210964278 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình của dự án Cải tạo, nâng cấp Thư viện quốc gia Việt Nam giai đoạn 1 ; Số KHLCNT: 20181065551 – 06

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/09/2021 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; Số KHLCNT: 20210964564 – 00

Chủ đầu tư: UBND xã Nghi Thái (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 8.856.311.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm RT-PCR của Trung tâm y tế thành phố Thuận An (đợt 3); Số KHLCNT: 20210965003 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thị xã Thuận An (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Giá dự toán: 9.002.400.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp thuốc giai đoạn 2022-2023 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện ; Số KHLCNT: 20210916370 – 02

Chủ đầu tư: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/09/2021 ) Giá dự toán: 8.890.168.564.455...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp hoàn thiện trang thiết bị văn phòng cho Nhà hành chính của Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 ; Số KHLCNT: 20210964548 – 00

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 43.043.924.734.747 VND Số...