Lưu trữ hàng ngày: 21/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH KIểm Toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210471908 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 16:24)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH NGÔ VĂN NHÂN Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm TM và DV máy văn phòng Anh Dũng;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình/Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn và xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYÊN ĐÔ; 2/ Bùi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án 6 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Tổng công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Rà phá xử lý bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20210756030 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 16:55)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Lữ Đoàn 25 Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi nội đồng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty Kinh doanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 3 (Số thông báo: 20210755689 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 15: Trích đo, trích thửa phục vụ GPMB (Số thông báo: 20210755613 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 16:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình (Số thông báo: 20210755207 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 15:28)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (Số thông báo: 20210669988 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 08:33)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu HAG:07-TV:04 – Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Gói thầu HAG:07-XD:01) (Số thông báo: 20210753134 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/07/2021 08:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Nhà thầu trúng...